eu-amblemi@2x.png
 

Povećanje kapaciteta poslovanja poduzeća AMM d.o.o. ulaganjem u radne strojeve i opremu, KK.03.2.1.05.0161
Ovaj projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Kako bi AMM d.o.o. nastavio trend rasta u svim segmentima poslovanja 2016. godine poduzeće se prijavilo u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija na natječaj "Kompetentnost i razvoj MSP" i to s projektom "Povećanje kapaciteta poslovanja poduzeća AMM d.o.o. ulaganjem u radne strojeve i opremu" koji je nakon pozitivne ocijene Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, pod čijim je okriljem i otvoren natječaj, ušao u realizaciju investicije vrijedne 5.275.391,00 HRK, od čega su bespovratna sredstva u iznosu 2.394.925,00 HRK. Razdoblje provedbe projekta je od 01. kolovoza 2017. do 01. kolovoza 2018. godine.

Osnovne aktivnosti projekta su kupovina mehanizacije potrebne za optimizaciju proizvodnog procesa cjelokupnog poslovanja, a predmetna mehanizacija je kombinirka, bager točkaš sa rototiltom, dva bagera gusjeničara, dva mini bagera gusjeničara, hidraulična bušilica za vodoravno bušenje ispod ceste sa agregatom, 2D laserski sistem za određivanje dubine i nagiba iskopa, mobilni kompresor, vibronabijajuća ploča, strojevi za sučeono i elektrofuzijsko zavarivanje cijevi, dva agregata te iskopne i planirne korpe, čime će se povećati kapaciteti poduzeća u skladu s ciljevima projekta i ciljevima poziva, a rezultirat će povećanjem konkurentnosti, povećanjem prihoda od prodaje i izvoza, te novim zapošljavanjima.

Aktivnosti ovog projekta izravno su povezane sa Strategijom razvoja poduzetništva u RH 2013.-2020. čiji je osnovni cilj povećanje konkurentnosti i produktivnosti malog gospodarstva koje se temelji na rastućem broju uspješnih poslovnih subjekata, kontinuiranom povećanju izvoza, visokom stupnju inovacija, kvalitetno obrazovanom, fleksibilnom menadžmentu, inovativnom proizvodnom procesu, povoljnom poslovnom okruženju i olakšanom pristupu financijskim i ostalim instrumentima, kako bi se održale povoljne stope rasta, te dostigli najviši EU standardi.

Direktor poduzeće Nedjeljko Šobačić kaže "Uz primjenu dobro osmišljene organizacije poslovanja i suvremenih tehnologija možemo osigurati kvalitetno poslovanje i ostvarivanje većeg profita, te napredovanje u različitim segmentima poslovanja i poboljšanja uvjeta za rad unutar samog poduzeća. Da bi opstali u iznimno konkurentnom okružju i osigurali dobro plaćena radna mjesta, poduzeće mora svojim proizvodima i uslugama dodati više vrijednosti nego prije. Za to su potrebne nove tehnologije, nova znanja, nove ideje, novi procesi, ukratko - nova kvaliteta. AMM d.o.o. će s novim strojevima moći bolje konkurirati na javnim natječajima i obavljati veći broj poslova, a u isto vrijeme smanjiti troškove i povećati produktivnost te u konačnici zaposliti 10 novih djelatnika."

 
 

O nama iz medija
Glas Slavonije

amm eu fondovi - medij@2x.png